Pastërtia nuk është vetëm nevojë, por edhe kulturë. Ja disa foto të Spitalit Rajonal të ShkodrësPUBLICITET