11.5 C
Tirana

VETTINGU/ Cilat janë 18 dokumentet që u janë kërkuar policëve për PASURINË

VENDI

Bashkë me 3 formularët që duhet të plotësojnë për llogari të vetingut, më datë 5 prill, punonjësit e policisë kanë marrë edhe një listë prej 18 dokumentesh, që duhet të nxjerrin për të justifikuar pasurinë e tyre.
Ndryshe nga çfarë deklaroi dje zv.ministri i Brendshëm, Julian Hodaj, që plotësimi i formularëve është deklarative dhe nuk është i domosdoshëm shoqërimi me dokumente, prej afro dy javësh që nga nisja e procesit, efektivët po shkojnë nga një zyrë në tjetër për të nxjerrë dokumentet që u janë kërkuar. Me mbishkrimin “Dokumentet përkatëse për deklarimin dhe kontrollin e pasurisë për punonjësit e policisë me gradë policore”, efektivët kanë marrë në dorëzim përveç formularëve edhe listën e gjatë me dokumente që duhet të sigurojnë deri më datë 5 maj, kur është afati i fundit.
Dokumente që nisin që nga certifikata familjare, vërtetimet hipotekore apo të procesit të legalizimit, llogaritë e transaksionet bankare, shkollat e fëmijëve e deri te kontratat e qirave të objekteve ku jetojnë apo që kanë dhënë me qira. Këto të fundit, të shoqëruara me akte noteriale. Nga ana tjetër, u kërkohet edhe deklarimi i çdo objekti me vlerë mbi 300 mijë lekë të rinj apo edhe pasuri që kanë përfituar nga pjesëtarë brenda apo jashtë trungut familjar. Zv.ministri Hodaj tha dje se është biseduar me bankat që vërtetimet nga dje e në vazhdim të jepen pa kosto financiare, por nga ana tjetër, gjatë dy javëve të para shumica e punonjësve të policisë i kanë marrë këto vërtetime kundrejt pagesave të konsiderueshme.
DOKUMENTET
Përveç dokumenteve që u duhet për të treguar trungun familjar, punonjësve të policisë u është kërkuar edhe fotokopje hipotekore apo e ndonjë dokumenti të procesit të legalizimit. Gjithashtu edhe llogaritë bankare, kredi (shuma e marrë dhe shuma e mbetur), me vërtetim nga bankat për çdo person në certifikatë në rast se ka. Nga viti 2005, kur paga e punonjësve filloi të merrej përmes bankave, ata duhet të marrin një vërtetim për lëvizjet bankare të pagës, ndërsa para këtij viti dokumentin do e marrin në Drejtorinë Vendore ku kanë punuar.
Disa punonjës policie, që gjatë karrierës së tyre kanë lëvizur në disa qytete, në pozicione të ndryshme, duhet të shkojnë për ta marrë këtë vërtetim në çdo Drejtori Vendore ku ata kanë punuar. Për personat që jetojnë me qira, kërkohet kontrata e qirasë, që të jetë e vlefshme dhe me akt noterial. Gjithashtu kërkohen transaksionet bankare, me vlerë mbi 1 milionë lekë, si dhe deklarim i gjendjes CASH jashtë sistemit bankar, jo më shumë se 1.5 milionë lekë të rinj.
Për fëmijët pjesëtar, studentë, kërkohet vërtetim nga shkolla aktuale dhe për shkollat private, kërkohet vërtetim të pagesës së këstit vjetor. Po kështu, kërkohet dokument për të ardhurat nga qiratë e pronësive me kontratë dhe akt noterial, të ardhura nga shitblerja e pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme, me akt noterial. Për personat që kanë përfitime ekonomiko-financiare me persona të tjerë jashtë certifikatës familjare (brenda apo jashtë trungut familjar) duhen paraqitur kontratat e përfitimit dhe fotokopje të ID të personit që ka sjellë përfitime të dyanshme apo të njëanshme.
Për personat që nuk kanë pasuri të paluajtshme apo të luajtshme, duhet vërtetim hipotekor që nuk disponon pasuri të paluajtshme dhe vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve që nuk disponon veprimtari aktive biznesi.
DOKUMENTET
1. Certifikatë familjare;
2. Fotokopje të (ID) për çdo pjesëtar, në raste të të miturve certifikatë personale;
3. Fotokopje hipotekore, procesi legalizimi, ndarje sipas ligjit 7501 të pasurive të paluajtshme;
4. Llogaritë bankare (gjendje depozitë), kredi (shuma e marrë dhe shuma e mbetur), me vërtetim bankat për çdo person në certifikatë në rast se ka;
5. Nga viti 2005 e në vijim lëvizjet bankare të pagës;
6. Para vitit 2005 paga do të merret në Drejtorinë Vendore të Policisë, me kërkesë të ZSHQ;
7. CV në Drejtorinë Vendore të Policisë, te kartoteka e personelit;
8. Për personat që jetojnë me qira, kontrata e qirasë e vlefshme me akt noterial;
9. Transaksionet bankare, transaksione mbi 1 milionë lekë, dokumente rehatuese;
10. Deklarim i gjendjes CASH jashtë sistemit bankar, jo më shumë se 1.5 milionë lekë të rinj;
11. Fotokopje të Bono Thesarit;
12. Për fëmijët pjesëtarë studentë, vërtetim nga shkolla aktuale;
13. Për shkollat private, vërtetim të pagesës së këstit vjetor;
14. Të ardhura nga qiratë e pronësive me kontratë, akt noterial;
15. Të ardhura nga shit-blerja e pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme, me akt noterial;
16. Deklarim i sendeve me vlerë mbi 300 mijë lekë të rinj;
17. Për personat që kanë përfitime ekonomiko-financiare me persona të tjerë jashtë certifikatës familjare (brenda apo jashtë trungut familjar) duhen paraqitur kontratat e përfitimit dhe fotokopje të ID të personit që ka sjellë përfitime të dyanshme apo të njëanshme;
18. Për personat që nuk kanë pasuri të paluajtshme apo të luajtshme, vërtetim hipotekor që nuk disponon pasuri të paluajtshme dhe vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve që nuk disponon veprimtari aktive biznesi.

- Advertisement -

TE FUNDIT