Plot 1.8 ton produkte ushqimore të skaduara janë asgjesuar nga AKU.

Autoriteti Ushqimor Fier ka asgjësuar 1. 825 ton produkte ushqimore me afat të kaluar përdorimi. Pasi kreu 15 kontrolle zyrtare në Stabilimentet e Operatorit të Biznesit Ushqimor.

PUBLICITET

Ato ishin me origjinë shtazore joshtazore dhe produktet e mbrojtjes së bimëve zbuloi dhe asgjësoi produkte ushqimore si patatina miell qumësht bakerolls molto me afat të kaluar përdorimi.

Gjatë inspektimeve të kryera janë vendosur 7 masa administrative paralajmërim dhe janë lënë detyra për plotësimin e mangësive të konstatuara gjatë kontrolleve si dhe janë vendosur 4 masa administrative gjobë.

PUBLICITET